Haapsalu Fotoklubi Põhikiri ja abistav teave

Mittetulundusühingu Haapsalu Fotoklubi põhikiri

HFK arveldusarve number ja abistav teave

HFK liikmeks avaldus (word)

HFK liikmeks avaldus (pdf)